Securitatea Datelor

Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în România de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
SC MATERNA CARE SRL respectă caracterul privat precum și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, SC MATERNA CARE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Datele personale ale clienților persoane fizice vor fi prelucrate de SC MATERNA CARE SRL în scop de furnizare servicii medicale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
• Dreptul la informare (art.12)
• Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• Dreptul de opoziție (art.15);
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dvs. va fi considerată și va reprezenta consimțămâtul dvs. expres ca datele dvs. personale să fie folosite de SC MATERNA CARE SRL în conformitate cu următoarele scopuri:
• Efectuarea de programări;
• Facturarea serviciilor medicale.
Refuzul dvs. de a comunica datele, determină imposibilitatea finalizării acestor proceduri. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către SC MATERNA CARE SRL.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004, Spitalul Première administează în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii medicale și a materialelor sanitare specifice cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (consultație clinică) sau continuu (internare).

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate determina imposibilitatea Spitalul Première de a presta serviciile medicale solicitate sau de a furniza materialele sanitare specifice în vederea îndeplinirii actului medical solicitat sau în vederea decontării acestora către autorități.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Première și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale, case de asigurări de sănătate sau companiilor partenere din cadrul Spitalului Première.

Vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Spitalului Première sau la adresa de email dpo@spitalpremiere.ro

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observații:
*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

*Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct sau indirect.

PROGRAMĂRI

Vezi aici modalitățile prin care ne poți contacta →

TARIFE

Află aici detalii despre tarifele Spital Première →

PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ

Achită serviciile medicale în rate fără dobândă →