Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În vigoare de la 25.05.2018

I. Cine suntem

SPITALUL PREMIERE, spital operat de Materna Care SRL cu punct de lucru in Timișoara, Calea Aradului 113, tel. 0356 900, fax 0372 009 000, email: receptie@spitalpremiere.ro, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/2386/2011, având CUI 29290603.

II. Aplicabilitate

Această politică de confidențialitate, se aplică utilizării de către dvs. a serviciilor noastre, furnizate prin intermediul oricărei societăți din grup (MATERNA CARE/ MATERNA INVEST, PREMIERE CARE), dar excluzând serviciile menționate ca fiind oferite în condițiile unei politici de confidențialitate diferite.

III. Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi

Misiunea noastră este asigurăm o mai bună calitate a vieții tuturor pacienților, prin excelența în medicină, educație, cercetare și sprijin în cadrul comunității. Esențial pentru această misiune este angajamentul nostru de a fi transparenți cu privire la datele pe care le colectăm despre dvs., modul de utilizare şi persoanele/autoritățile cărora le distribuim aceste date.

IV. Datele pe care le prelucrăm

Având în vedere scopul serviciilor medicale, pentru a putea furniza aceste servicii este necesar să prelucrăm o scară largă de date personale, printre care:

 • Date de identificare (nume, prenume, adresă, CNP etc.)
 • Date de contact (telefon, email, persoană de contact etc.)
 • Date cu caracter general (număr cont bancar sau card bancar, preferințe culinare, istoric client, numele persoanelor venite în vizită etc.)
 • Date privind calitatea de asigurat (număr asigurare)
 • Date cu caracter special privind sănătatea umană (istoric medical, analize, diagnostic etc.)
 • Date genetice & biometrice (imagini, amprente, semnătură, ADN etc.)
 • Imagini video

În mod evident nu sunt necesare întotdeauna toate datele cu caracter personal, enumerate mai sus, cantitatea datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate este în strânsă legătura cu serviciul medical care urmează să fie prestat.

În principiu datele cu caracter personal urmează să fie furnizate de către dvs. sau de către personale care vă însoțesc. În mod excepțional este posibil să primim aceste date personale de la alți prestatori, în interesul dvs. cu scopul de a vă furniza serviciile medicale solicitate.

Toate cele 3 companii care activează sub brandul Spitalul Premiere utilizează aceste date, având în vedere că serviciul medical complet presupune prestarea de servicii specifice fiecăreia dintre societăți.

V. Scopul prelucrării & Modul de utilizare a datelor dvs.

Utilizăm datele dvs. cu scopul de a  furniza, susține, personaliza şi dezvolta serviciile noastre.

Servicii medicale

Serviciile noastre vă ajută să vă îmbunătățiți starea de sănătate, iar datele personale furnizate sunt utilizate în mod special în interesul individual al dumneavoastră.

Dezvoltarea serviciilor, cercetare și educație

Ne perfecționăm serviciile şi efectuăm cercetări, cu scopul de a în bunătăți serviciile noastre. În unele cazuri prestațiile medicale sunt filmate în scop educațional, în orice caz în cazul utilizării acestor imagini urmează să fie înlăturate orice informații (inclusiv cele faciale) care ar putea duce la identificarea dvs. 

Asistență clienți

Utilizăm datele pentru a vă ajuta şi pentru a remedia probleme semnalate. Utilizăm date pentru a investiga, răspunde la şi rezolva reclamațiile şi alte probleme semnalate.

Securitate

Utilizăm datele pentru a asigura securitatea persoanelor care se află în cadrul imobilelor pe care le deținem și pentru prevenirea criminalității.

VI. Cum  și cui distribuim informațiile dvs.

Serviciile noastre

Pentru a furniza servicii medicale complete, de multe ori este necesar să apelăm la prestatorii de servicii externi, pentru efectuarea unor servicii medicale conexe, rezultatul acestor servicii urmând să  fie integrat în serviciile noastre, în măsura în care nu există reglementări legale speciale întotdeauna o să încercăm să anonimizăm cât de mult posibil identitatea dumneavoastră.

Alte servicii

În cadrul spitalului există inclusiv servicii prestate direct către pacient de către alți prestatorii de servicii (la solicitarea pacientului), iar Spitalul Premiere gestionează inclusiv relația cu acești prestatori externi în interesul dvs. (personal medical extern, furnizor hrană, servicii transport etc.).

VII. Perioada de stocare

Păstrăm cea mai mare parte a datelor dvs. personale timp de 5 ani de la ultimul serviciul oferit. Păstrăm datele dvs. personale inclusiv după trecerea perioadei standard dacă este rezonabil necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (inclusiv solicitările autorităților), pentru respectarea cerințelor din reglementările legale, aplanarea litigiilor, menținerea securității, prevenirea fraudelor şi a abuzurilor.

VIII. Drepturi clientului

Normele legale în vigoare prevăd 9 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora. Aceste drepturi sunt prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (articolele 12-22).

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul la rectificarea datelor;
 • Dreptul la ștergerea datelor;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea;
 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

Spitalul Premiere se obligă să respecte drepturile clienților săi și să dea curs oricăror solicitări specifice de exercitare a acestor drepturi.

IX. Baze legale pentru procesare

Spitalul Premiere procesează date personale în baza următoarelor temeiuri legale: contract, obligație legală, interese vitale.

X. Alte informații importante

Monitorizăm şi încercăm să prevenim breșele de securitate. Implementăm mecanisme de securitate concepute să vă protejeze datele. Ne monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilități şi atacuri. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea niciunei informații pe care ne-o trimiteți. Nu există nicio garanție că aceste date nu pot fi accesate, divulgate, modificate sau distruse printr-o breșă într-unul dintre sistemele noastre de securitate fizice, tehnice sau administrative.

Datele dvs. nu sunt depozitate şi prelucrate în afara țării.

XI. Responsabilul cu protecția datelor

Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii cu privire la prezenta politică, contactaţi mai întâi responsabilului cu protecția datelor. Dacă reclamaţia dvs. nu se rezolvă prin acest contact, aveţi mai multe opţiuni contact în curpinsul primului capitol.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt următoarele

Responsabil: Attila KELE

Adresă email: dpo@spitalpremiere.ro

În măsura în care considerați că drepturile nu au fost respectate aveți dreptul de a sesiza Autoritatea națională de supraveghere a datelor cu caracter personal.

PROGRAMĂRI

Vezi aici modalitățile prin care ne poți contacta →

TARIFE

Află aici detalii despre tarifele Spital Première →

SERVICII PROMOȚIONALE

Află aici detalii despre reduceri și pachete promoționale →

PLATA ÎN RATE

Achită serviciile medicale în rate fără dobândă →