Titlul proiectului: „Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”

S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul în Timișoara, Str. Valeriu Braniște Nr. 5, ap.2, județul Timiș, CUI 29290603, J J35/2386/01.11.2011, implementează proiectului cu titlul: „Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”, cod SMIS 116534, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2091/06.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.070.835,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.406.039,16 lei, din care 2.045.133,29 lei din FEDR și 360.905,87 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea VEST, judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Calea Aradului, nr. 113,  prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză” constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societății și prin realizarea unei investiții inițiale. Obiectivul va fi atins prin extinderea capacitatii de prestare servicii medicale ca urmare a realizarii activitatilor propuse prin proiect.

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Extinderea capacității de prestare a serviciilor medicale, prin achiziția de active corporale și necorporale noi și performante, care genereaza inovare de serviciu și de proces în cadrul societății.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de certificare a sistemului de management și de certificare a proceselor medicale
  3. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

            Rezultate asteptate:

  • 3 echipamente medicale noi si performante, 1 soft procesare date
  • 1 participare la un targ international, 1 sistem de management certificat, 1 proces certificat
  • 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Scopul proiectului

Scopul investiției inițiale presupune atât achiziționarea de echipamente performante, de generație nouă, cât și achiziționarea de active necorporale menite să susțină activitatea medicală dezvoltată prin proiect. În plus, sunt vizate activități de internaționalizare și de certificare pentru creșterea calității serviciilor medicale și a prezentei acesteia pe piață, inclusiv la nivel internațional.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018
Data de finalizare a proiectului: 31.06.2019
Perioada de implementare în luni: 12 luni

Beneficiar: MATERNA CARE S.R.L.

Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro