Drepturile Pacientilor2018-04-16T12:42:45+00:00

Drepturi pacienți

Dreptul la informare asupra asistenţei medicale

 • au dreptul de a fi informaţi asupra serviciilor şi metodelor terapeutice de care au nevoie şi de posibilităţile spitalului de a le oferi
 • au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale
 • pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură servicii de sănătate
 • pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune clinica pentru asistenţa personală, siguranţa şi confortul său

Dreptul la îngrijire, ce include

 • pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătaţii la cel mai înalt standard, într-o clinică privată, indiferent de statut social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice, cu condiţia achitării de către pacient a contravalorii serviciilor oferite de personalul clinicii
 • respectarea percepţiilor în privinţa bolii, îngrijirii şi tratamentului
 • posibilitatea de a lua decizii referitoare la îngrijirea lor în cunoştinţă de cauză, împreună cu personalul medical

Dreptul de acces la informaţiile de natură medicală legate de persoana lor prin intermediul persoanelor din echipa medicală şi al biletului de externare:

 • dreptul de a fi informat în legatură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii
 • informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-o manieră adecvată capacităţii lui de înţelegere

Dreptul la intimitatea şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale şi medicale:

 • informaţiile medicale şi identitatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care îl îngrijesc în mod nemijlocit
 • informaţiile confidenţiale sunt divulgate cu consimţământul expres al pacientului sau în cazul cercetărilor penale

Dreptul de a fi informat cu privire la relaţia pacient – spital:

 • au dreptul să le fie respectate credinţele, convingerile morale, culturale și religioase
 • au dreptul să fie trataţi cu atenţie, consideraţie şi profesionalism

PROGRAMĂRI

Vezi aici modalitățile prin care ne poți contacta →

TARIFE

Află aici detalii despre tarifele Spital Première →

PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ

Achită serviciile medicale în rate fără dobândă →