Securitatea Datelor2017-12-08T13:39:27+00:00

Securitatea Datelor

Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în România de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
SC MATERNA CARE SRL respectă caracterul privat precum și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, SC MATERNA CARE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Datele personale ale clienților persoane fizice vor fi prelucrate de SC MATERNA CARE SRL în scop de furnizare servicii medicale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
• Dreptul la informare (art.12)
• Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• Dreptul de opoziție (art.15);
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dvs. va fi considerată și va reprezenta consimțămâtul dvs. expres ca datele dvs. personale să fie folosite de SC MATERNA CARE SRL în conformitate cu următoarele scopuri:
• Efectuarea de programări;
• Facturarea serviciilor medicale.
Refuzul dvs. de a comunica datele, determină imposibilitatea finalizării acestor proceduri. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către SC MATERNA CARE SRL.

PROGRAMĂRI

Vezi aici modalitățile prin care ne poți contacta →

TARIFE

Află aici detalii despre tarifele Spital Première →

PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ

Achită serviciile medicale în rate fără dobândă →