Contract cu CJAS Timis

Pacientele pot beneficia de decontarea serviciilor medicale acoperite prin CJAS Timiş. Spitalul Première oferă servicii medicale în contract cu CJAS Timiş pentru secţiile de obstetrică, ginecologie şi neonatologie.

În vederea internării şi acordării serviciilor medicale, pacientul trebuie să prezinte urmatoarele documente:


Toate serviciile medicale efectuate în cadrul clinicii se realizează cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi alte servicii medicale care nu sunt acoperite de către asigurare, în limita fondurilor lunare disponibile.

Medici de garda noiembrie 2017